-Ενημέρωση-

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η σελίδα αντιμετώπισε πρόβλημα σε όλες τις υπηρεσίες επικοινωνία, πορεία επισκευής κλπ, έχουν γίνει όλες οι ενέργειες από πλευράς ασφάλειας και είναι πλήρως λειτουργική. […]